WATERSTAGE należy do grupy domowych pomp ciepła powietrze-woda. Oznacza to, że wykorzystując energię odnawialną zawartą w otaczającym powietrzu przetwarza ją na energię potrzebną do ogrzania wody dla potrzeb budynków jedno- i wielorodzinnych - systemy grzewcze, ciepła woda użytkowa, podgrzanie wody basenowej.

WATERSTAGE jest pompą ciepła typu split, zbudowaną z wewnętrznego modułu wymiennikowo-hydraulicznego i jednostki zewnętrznej. Wykorzystując procesy termodynamiczne czynnika roboczego, energię zawartą w otaczającym powietrzu i energię elektryczną niezbędną do napędu silnika sprężarki, urządzenie podgrzewa wodę obiegową. Zastosowanie technologii inverterowej, wysokowydajnych wymienników, zaawansowanych algorytmów sterowania, pozwala uzyskać nawet 4,5 kW energii cieplnej przy użyciu 1 kW energii elektrycznej.

Skontaktuj się z nami!
Pomożemy Ci wybrać optymalne rozwiązanie.Do pobrania
Fujitsu - katalog Warterstage