Klimatyzacja Inwerterowa

Technika inwertorowa

Dlaczego klimatyzacja inverter jest lepsza od konwencjonalnej?

Urządzenia wykorzystujące technologię inwerterową, zasilane są prądem zmiennym. Dalej napięcie jest zamieniane na prąd stały i tym prądem jest zasilana sprężarka i inne podzespoły.

Prąd stały ma tą zaletę w porównaniu z prądem zmiennym, że zasilane nim odbiorniki mogą pracować z płynnie regulowaną wydajnością i w zależności od potrzeb w danej chwili ogrzewać lub chłodzić.

Zalety:

  • dużo mniejszy pobór prądu dający oszczędność 30-50%
  • szybsze osiągnięcie żądanej temperatury
  • brak wahań temperatury

Urządzenia tradycyjne on/off

Urządzenia tradycyjne zasilane prądem zmiennym bez invertera, działają na zasadzie on/off. Czyli działają z pełną mocą lub są wyłączone. Największe pobór prądu jest w momencie rozruchu urządzenia. Różnice w poborze energii widać na wykresie obok.

Efektywność energetyczna COP i EER

Wskaźnikami charakteryzującymi pompy ciepła jest tzw. współczynnik efektywności grzewczej COP i chłodniczej EER. Mówią one, ile zużyto energii elektrycznej, napędzającej sprężarkę elektryczną w stosunku do całości oddanej energii grzewczej lub chłodniczej. Typowy współczynnik efektywności nowoczesnych pomp ciepła wynosi ok. 4 i mówi, że dostarczone systemowi grzewczemu ciepło składa się w trzech czwartych z ciepła pobranego bezpośrednio ze środowiska, a w jednej czwartej z energii elektrycznej, koniecznej do pracy sprężarki - w tym przypadku: (3+1)/1 = 4.

Serwis

Oferowane przez nas urządzenia są najwyższej jakości i gwarantują prawidłową pracę przez wiele lat.

Warunkiem otrzymania pięcioletniej gwarancji jest montaż przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą uprawnienia nadawane przez producenta urządzeń a także przestrzeganie przeglądów serwisowych.

Kontakt