Klimatyzacja inwerterowa - opis działania

Dlaczego klimatyzacja inverter jest lepsza od konwencjonalnej? Urządzenia wykorzystujące technologię inwerterową, zasilane są prądem zmiennym. Dalej napięcie jest zamieniane na prąd stały i tym prądem jest zasilana sprężarka i inne podzespoły. Prąd stały ma tą zaletę w porównaniu z prądem zmiennym, że zasilane nim odbiorniki mogą pracować z płynnie regulowaną wydajnością i w zależności od potrzeb w danej chwili ogrzewać lub chłodzić.

Zalety:

  • dużo mniejszy pobór prądu dający oszczędność 30-50%
  • szybsze osiągnięcie żądanej temperatury
  • brak wahań temperatury

Urządzenia tradycyjne "on/off"
Urządzenia tradycyjne zasilane prądem zmiennym bez invertera, działają na zasadzie on/off. Czyli działają z pełną mocą lub są wyłączone. Największe pobór prądu jest w momencie rozruchu urządzenia. Różnice w poborze energii widać na wykresie obok.

Efektywność energetyczna COP i EER

Wskaźnikami charakteryzującymi pompy ciepła jest tzw. współczynnik efektywności grzewczej COP i chłodniczej EER. Mówią one, ile zużyto energii elektrycznej, napędzającej sprężarkę elektryczną w stosunku do całości oddanej energii grzewczej lub chłodniczej. Typowy współczynnik efektywności nowoczesnych pomp ciepła wynosi ok. 4 i mówi, że dostarczone systemowi grzewczemu ciepło składa się w trzech czwartych z ciepła pobranego bezpośrednio ze środowiska, a w jednej czwartej z energii elektrycznej, koniecznej do pracy sprężarki (w tym przypadku (3+1)/1 = 4).

Wykres temperatury dla urządzeń tradycyjnych "on/off" i wykorzystujących technologię inverterową.

Wykres poboru energii elektrycznej.

/p